Вартість, ціна/тарифи, розмір плати (проценти, винагорода) щодо продуктів залежно від виду фінансової послуги

Відповідно до статті 21 Закону України Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю за здійснення управління коштами, переданими управителю в управління, довіритель сплачує управителю винагороду у розмірі, строки та в порядку, визначені у договорі про участь у ФФБ, але не більше п’яти відсотків від суми коштів, переданих в управління. Крім того Закон передбачає, що довіритель сплачує управителю ФФБ винагороду в порядку, визначеному у договорі про участь у ФФБ, у розмірі:

1) за оформлення зміни об’єкта інвестування - у розмірі не більше одного відсотка від вартості закріплених за довірителем вимірних одиниць об’єкта інвестування за поточною ціною на день подання заяви про оформлення операції зміни об’єкта інвестування;

2) за оформлення уступки права вимоги за договором про участь у ФФБ третім особам - у розмірі не більше п’яти відсотків від вартості закріплених за довірителем вимірних одиниць об’єкта інвестування за поточною ціною на день подання заяви про оформлення операції уступки права вимоги за договором про участь у ФФБ;

3) оформлення відмови довірителя від участі у ФФБ (за винятком випадків відмови через порушення забудовником строків спорудження об’єкта будівництва або у разі неналежного виконання управителем своїх обов’язків) - у розмірі не більше п’яти відсотків від вартості закріплених за довірителем вимірних одиниць об’єкта інвестування за поточною ціною на день подачі заяви про відмову довірителя від участі у ФФБ.

Інформація про механізми захисту прав споживачів (про можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів, а також про наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства України щодо окремих видів фінансових послуг та/або продуктів)

Довіритель ТОВ «МФУФБ» має право звернутися до Товариства як управителя, який здійснює управління коштами довірителя, а ТОВ «МФУФБ» розглядає звернення у встановлений чинним законодавством строк. Загальний порядок вирішення спорів передбачає, що усі суперечки щодо виконання вимог договору про участь у ФФБ мають вирішуватися шляхом переговорів. Позасудовий розгляд скарг довірителів ТОВ «МФУФБ» здійснюється в порядку передбаченому чинним законодавством України, в тому числі, в порядку визначеному Законом України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96- ВР, а також Статутом та внутрішніми документами Товариства. Зокрема, ТОВ «МФУФБ» зобов'язується об'єктивно і вчасно розглядати будь-які скарги, а також, заяви (клопотання), так само як і пропозиції (зауваження) довірителів, управління коштами яких здійснює Товаристо та/або третіх осіб права чи інтереси яких порушені або можуть бути порушені, перевіряти викладені в них факти, приймати рішення відповідно до чинного законодавства і забезпечувати їх виконання, повідомляти довірителя про наслідки їх розгляду. Громадянин може подати скаргу особисто або через уповноважену на це іншу особу, поштовим зв’язком або через веб-сайт ТОВ «МФУФБ».

Відповідно до статті 17 Закону України Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю управитель обов’язково має сформувати оперативний резерв. Кошти оперативного резерву, сформованого управителем відповідно до встановлених обмежень за рахунок отриманих в управління коштів, управитель використовує для виплати довірителям коштів, у разі відмови від участі у ФФБ відповідно до Правил ФФБ.